СУПЕРВІЗІЯ

це система професійної підтримки
практичних психологів, консультантів та психотерапевтів,
яка дає змогу сфокусованим поглядом подивитися на свої труднощі в роботі з клієнтами,
а також розділити частину відповідальності
з більш досвідченим професіоналом.

ЗАВДАННЯ СУПЕРВІЗІЇ

 • створення оптимальних умов
  для формування й розвитку
  професійної рефлексії та ключових фахових компетенцій
 • взаємодія супервізора й супервізованого та обговорення ходу й результатів виконання професійних завдань
 • оцінювання рівня розвитку професійних компетенцій початківців (супервізованих) у процесі проходження супервізії
 • допомога й підтримка супервізованих в освоєнні ними необхідних професійних функцій.

Супервізія допоможе

Розібратися в таких питаннях
 • труднощі, які виникли у роботі;
 • тривоги з приводу складних клієнтів;
 • невпевненість щодо коректності роботи;
 • тривоги з приводу взаємин із певним клієнтом або групою.
Супервізованому
 • поділитися своїми почуттями;
 • виявити й усвідомити труднощі, які виникли в сесії;
 • отримати зворотний зв’язок про виконану роботу;
 • проаналізувати причини власних невдач;
 • розширити свої теоретичні та практичні уявлення;
 • намітити шляхи подальшої співпраці з клієнтом.

Новинка! Органайзер для супервізії

Зручний у роботі та презентабельний на вид органайзер стане у нагоді фахівцям для супервізії.


Індивідуальная супервізія

Полягає у підвищенні професійних навичок фахівця з меншим досвідом роботи.


Основними завданнями є:
– розвиток і підтримка професійних знань, способи їх застосування на практиці;
розбір та розв’язання проблем особистого характеру, що можуть вплинути на роботу психолога;
– підвищення впевненості у своїх силах, здатність проводити сеанси психоконсультування й психотерапії клієнта самостійно в подальшій практиці;
– можливість підвищувати свою компетентність у професії.

Рекомендована частота
раз в 1–2 місяці (або за потреби).

Тривалість - 90 хвилин.

Формат - очно або онлайн.

Супервізор - Оксана Зінько Ph.D, психолог, акредитований супервізор професійної психотерапевтичної ліги, сертифікований член асоціації супервізорів і консультантів, керівник курсів підвищення кваліфікації психологів «Перспектива», доцент кафедри практичної психології, автор мобільного додатку іМАК, ініціатор соціального проекту «Разом».

"Супервізія - мегасила, яка надає психологу крила."

Оксана Зінько

Групова супервізія

Мета групової супервізії більш дидактична, ніж за індивідуальної супервізії:
розширення арсеналу концепцій, підходів, тактики за рахунок думок усіх учасників групової супервізії.

Кількість учасників групи – 8-12 (визначається контрактом).
Рекомендована частота раз в 1–2 рази на місяці.
Тривалість - 2-3 години (визначається контрактом).
Формат - очно або онлайн.
Зареєструватися на участь у закритій супервізійній групі з Оксаною Зінько
Відкрито реєстрацію на 2023-2024 рік
Долучитися до спільноти
«Супервізія для всіх з Оксаною Зінько»

Сертифіковані супервізори

у полімодальному багатофокусному методі

(відкрито запис на індивідуальні та групові супервізії)

Курс «Професійна супервізія»

«Для супервізорської практики недостатньо лише психотерапевтичного досвіду, потрібне спеціальне навчання»

А. Гесс

Мета супервізії

• підвищення якості надання послуг, психологічної та психотерапевтичної допомоги;

• контролю ефективності та етичності роботи спеціаліста;

• розвитку професії, психотерапії та психологічного консультування.

Завдання програми

 • професійне зростання та підвищення професійної компетентності фахівця, який надає консультаційні та психотерапевтичні послуги, у тому числі, який має великий стаж та досвід практичної роботи
 • розвиток у слухачів прагнення самовдосконалення, систематичного професійного зростання всіх етапах становлення фахівця, формування установки пріоритет якості надання послуг
 • навчання надання професійної допомоги практикуючим фахівцям з метою покращення якості роботи та профілактики емоційного вигорання
 • придбання вміння аналізувати найбільш характерні помилки та труднощі, з якими стикається фахівець у процесі консультування та психотерапії
 • отримання слухачами теоретичних знань та практичних навичок роботи супервізора
 • розвиток здатності до рефлексії та самоспостереження

Наставник-супервізор

Оксана Зінько Ph.D,
Ph.D, психолог, Голова ГО "Міжнародна спілка супервізорів", акредитований супервізор професійної психотерапевтичної ліги, сертифікований член асоціації супервізорів і консультантів, Голова ГО "Соціальний проєкт "Разом", керівник курсів підвищення кваліфікації психологів "Перспектива", автор мобільного додатку іМАК.

Вимоги до кандидатів на курс

 • Не менше 10 років в професії психолога
 • Не менше 5 років практичної діяльності
 • Не менше 1 року участі у груповій супервізії
 • Наявність психотерапевтичної освіти або викладацької діяльності - вітається
 • Процедура допуску до навчання передбачає проведення первинного інтерв’ю у форматі співбесіди з навчаючим супервізором Оксаною Зінько.

Про навчання


Тривалість навчання - 6 місяців:


 • Теорія - 6*5=30 годин
 • Практика 6*5=30 годин
 • Інтервізія 6*3=18 годин
 • Сертифікація - 12 годин.

Весь курс - 90 годин.

Силабус курсу

Усі деталі про навчання на курсі "Професійна супервізія" тут

Відгуки

НАПИШІТЬ НАМ, ЯКЩО У ВАС ЗАЛИШИЛИСЬ ПИТАННЯ

Менеджер програми - Шаталова Анастасія

Зв'язатися у Telegram - @ashatalova_psy